Islamic Calendar Malaysia 2015

Islamic Calendar Malaysia 2015 / 1436 - 1437 H
Kalendar Islam Tahun 2015 / 1436 - 1437 H Malaysia
Nota *  Tarikh ini akan diisytiharkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia

Sumber :
Jawatankuasa Teknikal Kalendar Islam
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia


Read more: http://rossacalla.blogspot.com/2014/10/kalendar-islam-tahun-2015-1436-1437-h-malaysia.html#ixzz3GShtMuxW 
Follow us: @rossacalla on Twitter | PerlingPutih on Facebook

0 comment... add one now