Sistem Gred Pemarkahan PT3

Berikut adalah sistem gred markah Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) yang menggantikan peperiksaan PMR.


gred markah pt3
Bagaimanakah pencapaian murid bagi Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) ini dilaporkan?
Terkini

Julat Gred Markah Menengah Rendah (MR) 2015

Gred pencapaian MR 2015 ini melibatkan pelajar di Tingkatan 1, 2 & 3 tahun 2015. Jika semua subjek mendapat E masih dikira menguasai. Tetapi jika ada walaupun 1 subjek mendapat F, maka keputusannya Tidak Menguasai (GAGAL).

Julat Gred Markah Baru Peperiksaan mr 2015

Pelaporan Pencapaian Murid bagi PT3 adalah dalam bentuk Gred A, B, C, D, E dan F dengan tafsiran seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.


Jadual 1: Gred dan tafsiran gred bagi PT3
GredTafsiran Gred
ACemerlang
BKepujian
CBaik
DMemuaskan
EMencapai tahap minimum
FBelum mencapai tahap minimum

Sistem Gred Markah PT3

0 comment... add one now