Sistem Gred Markah SPM Terkini

Sistem Gred Markah SPM Terbaru dan Terkini. Kementerian Pelajaran Malaysia, bermula SPM 2009, telah menggunakan sistem gred baru terkini menggantikan sistem gred lama. 

Kemasukan ke institusi pengajian tinggi (IPT), sama ada swasta atau awam termasuk kursus matrikulasi kini menggunakan sistem baru penggredan bagi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) terkini.
Sistem Gred Markah SPM Terkini

SISTEM GRED PEMARKAHAN PT3 DI SINI

Terdapat perubahan dalam sistem gred baru pemarkahan peperiksaan dan ujian persekolahan tahun 2015 seperti makluman dari Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS).

Julat Gred Markah Menengah Atas (MA) 2015

Gred pencapaian MA 2015 ini melibatkan pelajar di Tingkatan 4 & 5 tahun 2015. 

Julat Gred Markah Baru Peperiksaan ma 2015

GRED LAMA
Pelajar diberi gred berdasarkan kecemerlangan peperiksaan dengan kategori cemerlang diberikan gred A+, A, A-, B+,B,C+, C, D, E dan G. Gred baru itu menggantikan gred lama iaitu 1A, 2A, 3B, 4B, 5C, 6C, 7D, 8E dan 9G
Sistem Gred Markah SPM Terbaru & Terkini
Gred Lama
Gred Baru
Markah
Nilai GPK
Nilai PNG
Tahap
1A
A+
90 – 100
1
4.0
CEMERLANG TERTINGGI
1A
A
80 – 89
1
3.75
CEMERLANG TINGGI
2A
A-
70 -79
2
3.50
CEMERLANG
3B
B+
65 – 69
3
3.25
KEPUJIAN TERTINGGI
4B
B
60 – 64
4
3.00
KEPUJIAN TINGGI
5C
C+
55 – 59
5
2.75
KEPUJIAN ATAS
6C
C
50 – 54
6
2.50
KEPUJIAN
7D
D
45 – 49
7
2.25
LULUS ATAS
8E
E
40 – 44
8
2.00
LULUS
9G
G
0 – 39
9
1.75
GAGAL

0 comment... add one now