Bacaan Lafaz Takbir Hari Raya Dalam Rumi

Bacaan Lafaz Takbir Hari Raya Aidilfitri Dan Aidiladha Dalam Rumi. Hari Raya Aidilfitri yang bakal disambut pada 6 Julai 2016 hendaklah disambut dengan acara-acara yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah iaitu dengan Membanyakkan Ucapan Takbir.
Firman Allah SWT: 
"Dan sempurnakanlah ibadah puasa kamu mengikut bilangan hari dalam bulan Ramadhan (29 atau 30 hari), dan bertakbirlah (membesarkan Allah) atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (AlBaqarah : 185)
Sabda Rasullullah s.a.w. pula: 
"Hiasilah Hari Raya kamu dengan takbir dan tahmid." 
Takbir Hari Raya

Bacaan Lafaz Takbir Hari Raya Dalam Rumi


Takbir Hari Raya Dalam Rumi


Lafaz Takbir Raya Dalam Rumi
Allaahu akbar. Allaahu akbar. Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar.
Allaahu akbar walillaahil hamd.


Allaahu akbaru kabiiraa
walhamdulillaahi kathiiraa
wasubhaanallaahi bukrataw wa ashiilaa.

Laa ilaaha illallaahu walaa na’budu illaa iyyaahu mukhlishiina lahuddiin
walau karihal kaafiruun. (atau)
walau karihal musyrikuun. (atau)
walau karihal munaafiquun.

Laa ilaaha illallaahu wahdah, shodaqo wa’dah,
wanashoro ‘abdah, wa a’azza jundahu
wahazamal ahzaaba wahdah.
Laa ilaaha illallaahuwallaahu akbar.
Allaahu akbar walillaahil hamd

0 comment... add one now