Latar Belakang Kegiatan Ekonomi Dan Persembahan Grafik Tugasan PT3 Geografi 2015

Latar Belakang Kegiatan Ekonomi Dan Persembahan Grafik Tugasan PT3 Geografi 2015. Selepas Konsep dan takrifan kegiatan ekonomi, komponen utama seterusnya dalam tugasan adalah huraian latar belakang mengenai kegiatan ekonomi yang anda telah pilih contoh pertanian kelapa sawit. 


Tajuk: Kegiatan Ekonomi penduduk di Felda Jengka Pahang
Objektif kajian: Objektif utama adalah untuk mengkaji latar belakang kegiatan ekonomi penduduk di Felda Jengka Pahang.
Kaedah kajian: Borang kaji selidik, Kaedah Temubual, Rakaman Audio atau Visual

2. Latar Belakang Kegiatan Ekonomi Di Felda Jengka Pahang (Berdasarkan tajuk anda)
Penduduk sekitar Felda Jengka Pahang menjalankan kegiatan ekonomi utama iaitu aktiviti pertanian Kelapa Sawit. Sila huraikan latar belakang mengenai pertanian Kelapa Sawit secara terperinci.

2.1 Jadual Graf Kegiatan Ekonomi Penduduk (Sila sertakan persembahan dalam bentuk Graf). Maklumat adalah berdasarkan borang kaji selidik yang telah anda edarkan dikawasan kajian anda.
contoh

2.1.2 Contoh Borang Soal Selidik
Contoh Borang Soal Selidik Pelbagai Format sila Klik Soal selidik atau Borang Soal Selidik PT3 Geografi 

2.2 Contoh Grafik Pekerjaan Penduduk (Di kawasan tempat tinggal anda)
Lebih menarik jika foto tersebut diambil oleh anda sendiri di kawasan tempat tinggal anda. Lebih banyak foto adalah lebih baik.

Tajuk Grafik: Penduduk Sedang Menuai Hasil Kelapa Sawit

Huraian Grafik: Apabila buah kelapa sawit sudah masak, penduduk akan menuai kepala sawit menggunakan tombak sebelum dihantar ke kilang untuk tujuan pemprosesan.
Nota Penting: Pada grafik atau foto anda, Sila Sertakan Tajuk, Huraian dan label
penombak

0 comment... add one now