Kerja Kursus Geografi PT3 Sistem Pengangkutan 2016

Kerja Kursus Geografi PT3 Pengangkutan Awam 2016. Pelajar Tingkatan 3 perlu menyiapkan Kerja Kursus yang merupakan jenis pentaksiran "Pelbagai Instrumen" yang terdapat dalam peperiksaan PT3. Selain itu terdapat 2 lain dalam PT3 iaitu pentaksiran berdasarkan Ujian Lisan dan Ujian Lisan (Mendengar dan Bertutur). Merujuk kepada Jadual Peperiksaan PT3 tahun 2016, pelajar Tingkatan 3 perlu menyiapkan Kerja Kursus Geografi PT3 2016 berdasarkan pada tajuk yang akan diberikan kelak bermula dari 17 Julai 2016 hingga 29 Julai 2016.

Kerja Kursus Geografi PT3 Pengangkutan Awam 2016


Tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 2016Tajuk : Kajian kes tentang pengangkutan di kawasan tempat tinggal/sekolah anda

Tugasan anda hendaklah mengadungi aspek-aspek tersebut :


 • Konsep dan Definisi - Membuat objektif, kaedah dan tajuk kajian
 • Nama penulis - Nama anda
 • Isi Kandungan -
  • Latar belakang Pengangkutan
  • Menerangkan struktur pengangkutan
  • Menghuraikan sebab pengangkutan tersebut di bina
  • Menganalisis fungsi dan masalah yang dihadapi pengangkutan yang dipilih
  • Mencadangkan langkah untuk penambahbaikan pengangkutan yang dipilih
 • Rumusan - Pengetahuan/Nilai/Unsur patriosme/harapan
 • Sumber rujukan - Buku/Majalah/Akhbar/Internet


Segala info tentang Tajuk Tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 akan dikemaskini dari masa ke semasa

Berikut adalah contoh bahan rujukan yang boleh dijadikan panduan pelajar semua :

0 comment... add one now